ДАВОМИНИ ЎҚИШ... USMONLİ IMPERİYASİ DAVRİDA TİLNİ REJALASHTİRİSH VA MİLLİY O‘ZLİKNİNG BARPO ETİLİSHİ

USMONLİ IMPERİYASİ DAVRİDA TİLNİ REJALASHTİRİSH VA MİLLİY O‘ZLİKNİNG BARPO ETİLİSHİ

Usmonli Imperiyasining so‘nggi davridan boshlab Turkiyada tilni rejalashtirish juda muhim rol o‘ynagan. Ma’lumki, Usmonli Imperiyasi ko‘p yillar davomida turli xil…